General conditions
Homepage  | About us | Contact | General conditions |  Login Your reservations   

     
 
TEL: +385 52 759 735, GSM: +385 98 422 420  E-mail: trevitours.travel@gmail.com  Hoteli ApartmaniSva putovanja u ponudiGarantirani polasciFirst Minute putovanjaLast Minute putovanja
  Private accomodation in Croatia, apartments near the beach Savudrija and Umag, holiday houses with swimmingpool and wifi connection in Istria, Dalmatia all Adriatic coast, bungalows for families with garden in Croatia, private rooms with bathroom, villas with pool, hotels in Croatia, agroturism, travels, cruises, skiing in Italy, Austria, Slovenia.

SEARCH

SELECT A COUNTRY

ACCOMMODATION

TRAVEL

DESTINATIONS

USEFUL LINKS

Scambio Link
Katalozi putovanja PDF
Status - TREVITOURS TRAVEL - Free Skype Call
Potražite nas na Facebooku Potražite nas na Twitteru Linkedin Google plus Blogger
Pinterest


Visitors  1884


UHPA

GDPR
3
-
Otok Krk

OPCI UVJETI


Uvodna napomena

Upute, uvjeti rezervacije i kupnje turistickih aranžmana sastavni su dio ugovora, odnosno vouchera koji su sklopljeni izmedu Orion d.o.o. i ugovaratelja putovanja odnosno putnika koji prijavljuju turisticki aranžman.

  1. Rezervacija i placanje

Prijave za rezervaciju putovanja odnosno turisticke usluge koju pruža Trevitours. primaju se elektronickim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom prijave, a radi rezervacije odabrane usluge, putnik odnosno ugovaratelj uplacuje 30% cijene aranžmana osim ako nije posebno drugacije navedeno. Ostatak iznosa do pune cijene aranžmana uplacuje se najkasnije 21 dan prije pocetka putovanja osim ako nije drugacije navedeno. Potpisivanjem ugovora, vouchera, odnosno davanjem broja svoje kreditne kartice kod prijave rezervacije putem sredstava daljinske komunikacije, putnik u cijelosti prihvaca ove uvjete rezervacije putovanja koje je  prethodno pažljivo proucio.

  1. Cijene i sadržaj usluga

Cijena usluge, odnosno aranžmana (osim ako u programu nije drugacije navedeno) u pravilu ukljucuje kako je navedeno u rezervaciji: usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Cijena aranžmana može sadržavati i razliciti pristojbe (boravišne takse, pristojbe zracnih luka itd.) ako je posebno navedeno u programu putovanja. Posebne usluge nisu ukljucene u cijenu (neobavezne izlete, ulaznice za muzeje i sl.), te ih treba posebno ugovoriti i platiti, osim ako nije drugacije dogovoreno. Sve vrste posebnih usluga putnik sam placa i dužan ih je naruciti prilikom rezervacije aranžmana.

Trevitours. može povecati ugovorenu cijenu ukoliko je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tecajeva u odnosu na dan objavljivanja aranžmana, promjene troškova prijevoza (cestarina, goriva i dr.), te promjene tarifa hotelijera, ugostitelja, prijevoznika i sl. O povecanju cijene trevitours. može putnika obavijestiti pismeno ili usmeno.  Putnik može otkazati aranžman najkasnije u roku od 48 sati od primljene obavijesti i to ako dode do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu. Putnik se obvezuje prihvatiti povecanje cijene do 10%.

  1. Putna dokumentacija

Svi putni dokumenti predaju se putniku najkasnije 7 dana prije polaska na put, ukoliko nije drugacije navedeno u programu.

  1. Kategorizacija i opis usluga

Ponudene smještajne jedinice u programima Trevitours. opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, odnosno doticne zemlje važecoj u trenutku izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga u pojedinim mjestima su razliciti i nisu usporedivi. Trevitours. ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane trece osobe.

  1. Pravo agencije na promjene i otkaz

Trevitours. ima pravo promijeniti ili otkazati rezervaciju ako prije ili za vrijeme korištenja aranžmana nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeci ili otkloniti. Trevitours. tada uz pomoc hotelijera odnosno ugostitelja putniku nudi zamjenski smještaj, uz odobrenje i suglasnost putnika, time da ponudeni smještaj treba biti najmanje iste kategorije po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju.

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, Trevitours. zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 7 dana  prije pocetka putovanja. Najmanji broj putnika potrebnih za izvršenje pojedinog aranžmana posebno je odreden kod svakog programa odnosno aranžmana.

Trevitours. zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog promjena reda letenja ili nastupanja nepredvidenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja (npr. sigurnosna situacija u zemlji, vremenske prilike i sl.) i to bez naknade štete putniku.

  1. Pravo putnika na promjene i otkaz

Putnik je dužan otkazati aranžman iskljucivo pismenim putem. Ukoliko putnik otkaže aranžman , Trevitours. od ukupne cijene aranžmana zadržava:

-          do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100,00 kuna

-          29 do 20 dana rije polaska 50% cijene aranžmana

-          19 do o dana prije polaska 100% cijene aranžmana, odnosno cjelokupni uplaceni iznos

Navedeni troškovi primjenjuju se na sve bitne promjene. Ako putnik koji otkaže aranžman nade novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predvidene uvjete za konkretni aranžman, Trevitours. zaracunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

Pri ugovaranju charter putovanja, putovanja na krstarenja, putovanja na tecajeve stranih jezika u inozemstvu, putovanja na kongrese, sajmove, daleka putovanja i sl., zatim programe koji se odvijaju u terminima božicnih, novogodišnjih, uskrsnih i ostalih blagdana, vrijede posebni uvjeti naplate troškova otkaza aranžmana, time da trevitours pridržava pravo naplate svih nastalih troškova, koji mogu iznositi i do pune cijene aranžmana, bez obzira na rokove otkaza u ovoj tocki Opcih uvjeta. Na navedene aranžmane primjenjuju se posebna otkazna pravila koja se nalazi u programu tih aranžmana.

Ako putnik na vlastiti zahtjev prekine aranžman koji je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska.

Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplacuje se trošak nabave vize ni putnih isprava.

  1. Obveze agencije

Trevitours. dužan je brinuti se o izvršenju usluga, izboru davatelja usluga, te o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim obicajima u turizmu. trevitours. iskljucuje svaku odgovornost u slucaju promjena i neizvršenja usluga uzrokovanih višom silom.

  1. Obveze putnika

Putnik je obvezan:

-          posjedovati ispravne i valjane putne isprave

-          poštivati carinske i devizne propise

-          poštivati pravila ponašanja u smještajnim objektima, sredstvima prijevoza, ne onemogucavati nesmetano odvijanje programa putovanja, ne ugrožavati prava ostalih putnika

U slucaju da putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu, snosit ce odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.

  1. Zaštita osobnih podataka

Putnik svoje osobne podatke koji su potrebni radi realizacije tražene usluge daje dobrovoljno. Trevitours se obvezuje da nece osobne podatke putnika koristiti u nedozvoljene svrhe.

Završne odredbe

Ovi opci uvjeti stupaju na snagu 01.03.2012. godine.


SPECIAL OFFER

COMMING SOON

Više >>>

FIRST MINUTE

Više >>>

LAST MINUTE

Više >>>

HIGHLIGHTS

WEB

HIMERA d.o.o., Zagrebačka 3, Umag, turistička agencija TREVITOURS , Trg Marije i Line 2, 52475 Savudrija, MB: 0523267, OIB: 74520373724, IC code: HR-B-52-040124422 , TEL: +385 52 759 735, GSM: +385 98 422 420
Pocetna stranica | O nama |  Kontakt |  Opci uvjeti putovanja | Payment details |  Travel Insurance |  Special Offers |  Advice before traveling |  Vaše rezervacije